CÁCH DÙNG A, AN, THE CHUẨN NHẤT TRONG TIẾNG ANH, CÓ KÈM VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

Mạo từ trong tiếng Anh là một trong thành phần phụ thường xuất hiện thêm trong câu sẽ giúp đỡ nhấn to gan hơn cửa hàng được nói tới. Có 2 loại mạo từ hay được sử dụng đó là mạo từ bất định và mạo trường đoản cú xác định.

Bạn đang xem: Cách dùng a, an, the chuẩn nhất trong tiếng anh, có kèm ví dụ và bài tập


Mạo trường đoản cú là gì?

Hiểu dễ dàng mạo trường đoản cú là tự loại đứng trước danh tự và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng người sử dụng xác định hay không xác định. 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẠO TỪ vào TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Trong giờ Anh, Mạo từ bỏ (article) được chia làm 2 loại: Mạo từ xác định (definite article) “The” và Mạo trường đoản cú không xác minh (Indefinite artcile) gồm “a, an”.

2. Phân loại

Mạo tự xác định (Denfinite article): the

Mạo từ bỏ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo tự Zero (Zero article) hay danh từ không tồn tại mạo từ bỏ đứng trước: thường vận dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) cùng danh tự đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không phải là 1 trong những loại từ riêng biệt, bạn có thể xem nó như một phần tử của tính từ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh từ – chỉ đối chọi vị.

*

II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý khi DÙNG MẠO TỪ

1. Giải pháp dùng mạo tự “the”:

The được cần sử dụng khi danh từ chỉ đối tượng người tiêu dùng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng người tiêu dùng nào đó: đối tượng người tiêu dùng đó là ai, loại gì.

Khi vật dụng thể tốt nhóm đồ gia dụng thể là nhất hoặc được xem như là duy nhất

Ví dụ: The sun, the world, the earth

Trước một danh từ ví như danh trường đoản cú này vừa mới được để cập trước đó

I see a dog. The dog is chasing a mouse.

Trước một danh từ nếu danh tự này được xác bằng 1 cụm từ hoặc 1 mệnh đề

The dotor that I met yesterday is my sister

Đặt trước một danh từ duy nhất đồ vật cá biệt mà người nói và tín đồ nghe hầu hết hiểu

Please pass the jar of snack.

Trước so sánh nhất (đứng trước first, second, only..) khi những từ này được dùng như tính từ bỏ hoặc đại từ.

He is the tallest person in the world.

The + danh từ bỏ số ít: thay mặt cho một đội thú thiết bị hoặc đồ vật

The fast-food is more and more prevelent around the world

Đặt “the” trước một tính từ để chỉ một tổ người độc nhất vô nhị định

The old, the poor, the rich.

The được dùng trước rất nhiều danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, hàng núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền

The Pacific, The United States , the Alps

The + of + danh từ

The North of Vietnam, The West of Germany

The + bọn họ (ở dạng số nhiều) có nghĩa là Gia đình

The Smiths

Dùng “the” nếu ta nói tới một địa điểm nào đó tuy vậy không được thực hiện với đúng chức năng.

They went to the school to see their children.

2. Cách dùng mạo từ bỏ an

Mạo từ an được dùng trước phần lớn từ ban đầu bằng nguyên âm (dựa theo cách phát âm, chứ không dựa vào cách viết).

Ví dụ Mạo từ kèm theo với đầy đủ từ có bắt đầu là a, e, i, o: an apble an aircraft, an egg, an object

Ví dụ mạo từ kèm theo với gần như từ có bước đầu là “u“: an uncle, an umbrella

Ví dụ một số ít từ ban đầu bằng âm câm: an heir, half an hour.

Ví dụ đặc biệt quan trọng khi mạo từ đi kèm với những từ viết tắt: an S.O.S ( một bộc lộ cấp cứu ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

3. Cách dùng mạo từ a.

Chúng ta dùng a trước những từ bước đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm. Trong khi chúng gồm 1 số ngôi trường hợp bắt đầu bằng u, y, h.

Đứng trước một danh từ mở màn bằng “uni…” yêu cầu dùng “a” (a university/ a uniform/ universal)

Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo and a half, xuất xắc khi nó đi ghép với cùng 1 danh trường đoản cú khác nhằm chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch men nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).

Dùng với những đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 01/05 a /one fifth.

Dùng trong các thành ngữ chỉ giá bán cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Dùng trước số đông số đếm nhất mực thường là sản phẩm ngàn, hàng ngàn như a/one hundred – a/one thousand.

Note:

A/An có hình thức giống nhau ở tất cả các giống, loài

Ví dụ:

a tiger (một con cọp);a tigress (một bé cọp cái)

an uncle (một ông chú);an aunt

4. đầy đủ trường hợp không cần sử dụng mạo từ

Trước tên quốc gia, châu lục, tên núi, hồ, đường phố

(Ngoại trừ đa số nước theo cơ chế Liên bang – với nhiều bang (state)

Europe;vi:Châu Âu, France, Wall Street, Sword Lake

Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ số những dùng theo nghĩa phổ biến chung, không riêng gì trường hòa hợp nào

I like dogs.

Oranges are good for health.

Trước danh trường đoản cú trừu tượng, trừ lúc danh tự đó chỉ một trường hòa hợp cá biệt

Men fear death.

The death of his father made him completely hopeless.

Ta ko dùng “the” sau tính từ mua hoặc sau danh từ sinh hoạt dạng tải cách

My friend, chưa hẳn “my the friend”

The man’s wife chưa phải “the wife of the man”

Không dùng “the” trước tên gọi các bữa tiệc hay tước hiệu

They invited some close friends to dinner. (Họ đang mời vài người đồng bọn đến ăn uống tối.)

Nhưng: The wedding dinner was amazing (Bữa tiệc cưới thật xuất xắc vời.)

Ta nói: President Obama (Tổng thống Obama, Chancellor Angela Merkel (Thủ tướng mạo Angela Merkel..)

Không dùng “the” trong những trường hợp nhắc tới danh từ bỏ với nghĩa chung chung khác như chơi thể thao, các mùa trong năm hay phương tiện đi lại

Come by car/ by bus (Đến bằng xe ô tô, bằng xe buýt)

In spring/ in Autumn (trong mùa xuân,mùa thu), fr0m beginning to over (từ đầu cho tới cuối), from left to lớn right (từ trái qua phải)

To play golf/chess/cards (chơi golf, tấn công cờ, tiến công bài)

Go khổng lồ bed/hospital/church/work/prison (đi ngủ/ đi nằm viện/ đi nhà thờ/ đi làm/ đi tù)

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập thực hành

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.

Xem thêm:

3. There are two cars parked outside:……..blue one và …….grey one. ……..blue one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who ….. Owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7. Can you recommend ……..good restaurant?

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?”

- “No, …..week after next”

Bài tập 2: chấm dứt các câu tiếp sau đây sử dụng một giới tự phù hợp

Bed, home, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident và were taken to hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to lớn go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants khổng lồ study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

Bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t like it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

12. All books/all the books on the vị trí cao nhất shelf belong to me.

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Đáp án

Bài 1:

1. This morning I bought…a….newspaper và ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..blue one và …a….grey one. …the…..blue one belongs lớn my neighbors. I don’t know who …the.. Owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would like to have…a…garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

7. Can you recommend …a…..good restaurant?

8. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.