BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐÔNG

Học biện pháp chuyển từ bỏ câu chủ động (Active voice) thanh lịch câu thụ động (Passive sầu voice) thiệt dễ dãi các bạn có tin không? Lý tmáu ko băn khoăn, cực nhọc ghi nhớ mà còn khiến cho xử lý khôn cùng nhanh những dạng bài bác tập liên quan mang lại câu tiêu cực. Sau phía trên Cửa Hàng chúng tôi xin reviews mang lại cho bạn phần đông bài bác tập câu bị động bao gồm kèm giải đáp khá đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông

*

Tổng phù hợp bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi không đúng trong số câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday tiệc ngọt.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave sầu a notebook on my birthday by my best frikết thúc yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau thanh lịch câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had lớn postpone the meeting because the trùm was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told hyên that his parents came baông xã.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa ko thay đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her lớn school.

➔___________________________________.

3. I have sầu my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Cách Làm Bún Cá Thái Bình Xa Quê, Cách Làm Món Bún Cá Quả Trộn Thơm Ngon Đậm Đà

Exercise 4: Chia các đụng trường đoản cú sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriover yesterday.


ĐÁP. ÁN

Exercise 1:

1. made ➔ was made (that cake là chủ ngữ chỉ vật dụng đề xuất cần thiết nghỉ ngơi dạng dữ thế chủ động bắt buộc chuyển thành bị động)

2. are ➔ is (a novel là chủ ngữ số ít)

3. cutting ➔ cut (cấu tạo bị động “have sầu + O + Ved/PII)

4. built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ thiết bị đề xuất không thể nghỉ ngơi dạng dữ thế chủ động nên gửi thành bị động)

5. gave sầu ➔ was given (được Tặng Ngay bởi vì đồng bọn của tớ – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the trùm was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came baông chồng.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to lớn school by her father.

3. I have sầu the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new prộng by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn nắn tè ttiết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(vết hiệu: every day nên phân tách tiêu cực sinh hoạt thì ngày nay đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(lốt hiệu: last month cần chia câu tiêu cực ngơi nghỉ thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(vết hiệu: tonight buộc phải phân chia câu bị động ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu nhà động)

6. His oto needs _____reparing/lớn be repaired_____ (repair).

(cấu tạo tiêu cực của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet buộc phải phân tách câu thụ động nghỉ ngơi thì bây chừ trả thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(vệt hiệu: Look… buộc phải chia câu thụ động nghỉ ngơi thì ngày nay tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago đề nghị phân tách câu thụ động sinh hoạt thì vượt khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriover yesterday.

(lốt hiệu: yesterday đề nghị phân tách câu bị động ngơi nghỉ thì thừa khứ)


Thực hành những dạng bài bác tập về câu thụ động trong giờ anh siêu quan trọng đến học viên để có công dụng cao trong số bài bác đánh giá.