Chu Tich Nuoc Tran Đai Quang

(TBTCO) - Ngày 23/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đất nước hình chữ S ra Thông cáo quan trọng báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang trường đoản cú nai lưng.

Bạn đang xem: Chu tich nuoc tran đai quang


*

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG

Uỷ viên Bộ Chính trị

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

7/1972 - 10/1975: Đồng chí là học tập viên Trường Chình ảnh giáp Nhân dân; học tập viên Trường Văn uống hóa nước ngoài ngữ Bộ Nội vụ (ni là Sở Công an).

10/1975 - 6/1990: Là cán bộ, Phó trưởng phòng, Trưởng chống Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Nội vụ.

6/1990 - 9/1996: Phó Bí tlỗi Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Tmê mệt mưu An ninc rồi Phó Cục trưởng prúc trách rưới Cục Tsi mưu An ninh, Tổng viên An ninc.

9/1996 - 10/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng viên An ninh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Tđắm đuối mưu An ninch.

10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng viên An ninh, Bộ Công an. Được thăng quân hàm Thiếu tướng mạo An ninch Nhân dân cùng phong hàm Phó Giáo sư năm 2003.

4/2006 - 01/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được thăng quân hàm Trung tướng An ninh Nhân dân (tháng 4/2007) với phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ S lần đồ vật X của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 - 7/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thđọng trưởng Sở Công an. Tại Đại hội đại biểu VN lần sản phẩm công nghệ XI của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

7/2011 - 12/2012: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Đảng uỷ Công An Trung ương, Bộ trưởng Sở Công an. Được thăng quân hàm Thượng tướng mạo (tháng 12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Ngulặng.

12/2012 - 4/2016: Uỷ viên Sở Chính trị, Bí tlỗi Đảng uỷ Công An Trung ương, Bộ trưởng Sở Công an, được thăng quân hàm Đại tướng mạo (tháng 12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chống, kháng tmê say nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội cỗ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm XII của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương thai vào Sở Chính trị (mon 01/2016). Tại kỳ họp đồ vật 11, Quốc hội khoá XIII (tháng 4/2016) được thai làm cho Chủ tịch nước Cộng hoà xóm hội công ty nghĩa cả nước. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV (tháng 7/2016) được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa toàn nước.

Từ mon 4/2016 cho nay: Uỷ viên Sở Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc chống và An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải giải pháp tứ pháp Trung ương.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Uỷ viên Sở Chính trị những khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội những khóa XIII, XIV.

Do có không ít cần lao so với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng cùng Nhà nước khuyến mãi ngay thưởng các Huân chương thơm, huy chương cao thâm cùng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. 

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

Đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Cộng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN, Trưởng ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Sở Chính trị, Thủ tướng mạo nhà nước nước Cộng hoà xã hội nhà nghĩa toàn quốc.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Klặng Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội nhà nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Sở Chính trị, Thường trực Ban Bí thỏng.

5. Đồng chí Phạm Minc Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Đồng chí Võ Văn uống Thưởng trọn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

7. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

8. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Bình, Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

9. Đồng chí Tòng Thị Pngóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch sở tại Quốc hội.

10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tá sở tại Chính phủ.

11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng mạo Chính phủ, Bộ trưởng Sở Ngoại giao.

12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhà nước.

13. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Sở Chính trị, Bộ trưởng Sở Quốc phòng.

Xem thêm:

14. Đồng chí Thượng tướng tá Tô Lâm, Uỷ viên Sở Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Thành uỷ Thành Phố Hà Nội.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện tại Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước.

18. Đồng chí Trần Thanh hao Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta.

19. Đồng chí Thượng tướng tá Lương Cường, Bí thỏng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân team dân chúng toàn nước.

20. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thỏng Trung ương Đảng, Chánh án Toà án quần chúng tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trộc, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội bao gồm Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thỏng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

24. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Bí thỏng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm giáp dân chúng về tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn uống chống nhà nước.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư cam kết Quốc hội, Chủ nhiệm Văn uống chống Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Sở trưởng Bộ Nội vụ.

31. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

32. Đồng chí Bùi Văn uống Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn đất nước hình chữ S.

33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân toàn quốc.

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ bạn nữ cả nước.

35. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh hao, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

36. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu binh sỹ nước ta.

37. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí tlỗi đầu tiên Trung ương Đoàn Tkhô giòn niên Cộng sản Sài Gòn./.