Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tp

Trường ĐH công nghiệp tỉnh thành TP HCM đã ưng thuận ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chính quy. tin tức cụ thể điểm của từng ngành các bạn hãy coi nội dung bên dưới.

Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tp


CĐ Nấu Ăn Thành Phố Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021

Tuyển Sinc Ngành Thụ Y Cao Đẳng Trúc Y Hà Nội

Danh Sách Các Trường Đại Học Công Bố Điểm Chuẩn 2021... Cập Nhật Liên Tục...


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường Thành Phố Hồ Chí Minh 2020

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

-Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh:

*
-Phân hiệu trên Quảng Ngãi:

*

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:

Đang update...

Xem thêm: Category: Bình Luận Quốc Tế, Phân Tích Kinh Tế & Bình Luận Chính Trị Thế Giới

*

*
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP..Hồ Chí Minh 2020

*

*

*

*

*

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPhường TP.HCM 2019

Cụ thể điểm chuẩn của ngôi trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh nhỏng sau

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Luật tởm tế

A00.D01. D96,C00

21

Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ nghệ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn với tứ đông hóa

A00, A01, C01, D90

18

Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, C01, D90

16

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

19

Công nghệ sản xuất máy

A00t A01, C01.D90

18

Công nghệ nghệ thuật ô tô

A00, A01, C01, D90

20

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

A00, A01, C01 D90

16.5

Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật desgin công trình giao thông

A00, A01, C01, D90

16.75

Công nghệ dệt may

A00, C01, D01, D90

18

Thiết kế thời trang

A00, C01, D01, D90

16.5

Nhóm ngành Công nghệ báo cáo gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, IIỘ thống thông tin

A00, C01, D01, D90

18.75

Công nghệ chuyên môn sản phẩm tính

A00, C01, D01, D90

16

Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc Ilóa dầu; Công nghệ hữu cơ Hóa dươc; Công nghe Vô cơ - Vât liệu.

A00,B00, D07, D90

16

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18

Dinch chăm sóc và công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Đảm bảo quality với bình yên thực phẩm

A00, B00, D07, D90

15.5

Công nghệ sinch học

A00, B00, D07, D90

17

Công nghệ chuyên môn môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Quản lý tài ngulặng và môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán thù gôm 02 ngành: Kc toán; Kicentimet toán

A00, C01, D01,D90

17.75

Nhóm ngành Tài thiết yếu ngân hàng gôm 02 siêng ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chính doanh nghicp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,

19

Quản trị gớm doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l.C0l,

19.5

Quản trị quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn và lữ hành

A0l.C0l,

19

Kinch doanh quốc tế

A01.C01, D01, D96

20

Tmùi hương mại điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, c00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

17.75

Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn Ihông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ chuyên môn cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D9Ò

16

Công nghệ nghệ thuật hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Quản lý tài nguycn cùng môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Khoa học tập môi trường

A00, B00, D07, D90

15.5

Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán thù gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

A00, C01, D01.D9Ò

17.75

Nhóm ngành Tài chủ yếu ngân hàng gôm 02 chăm ngành: Tài chính ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghiệp

A00, C01, D01, D90

17.75

Marketing

A01.C01,D01.D96

19

Quản trị gớm doanh

A01.C01, D01, D96

18.25

Quản trị khách sạn

A0l, C0l,D01.D96

19.5

Quản trị nhà hàng quán ăn cùng dịch vụ ăn uống

A01, C01, D01, D96

18.75

Quản trị du ngoạn và lữ hành

A0l, C01, D01, D96

19

Kinh donước anh tế

A01.C01, D01, D96

20

"ITiương mại điện tử

A01.C01, D01, D90

18

Luật quốc tế

A00, D01, D96, C00

18.5

Ngôn ngữ Anh

D01, D14t D15.D96

17.75

Cmùi hương trình unique cao

---

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện lử

A00, A01, C01.D90

16

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

A00, A01, C01.D90

15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

17.5

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

A00, A01, C01.D90

17.5

Công nghệ chế lạo máy

A00, A01, C01.D90

16.25

Kỹ thuật phần mềm

A00, C01, D01.D90

16

Công nghệ chuyên môn hóa học

A00, B00, D07,090

15

Công nghệ thực phẳm

A00, B00, D07, D90

15

Công nghệ nghệ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

15

Thời gian nhập học tập 2021:

-Các thí sinh trúng tuyển lần 1 trường đại học công nghiệp TP HCM hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhì cách :


+Tại Tp. Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn uống Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. HCM -Số năng lượng điện thoại: 028.3895.5858 - 028.3985.1932 - 028.3985.1917.