Đại học hàng hải tp hcm

Năm 2021, Đại học mặt hàng hải vn tuyển sinh 47 chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ Đại học bao gồm quy cùng với tổng chỉ tiêu là 3.600 sinh viên. Mức điểm nhấn hồ sơ xét tuyển chọn Đại học hệ chủ yếu quy năm 2021 vào các chuyên ngành của trường dao động từ 14 đến 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học hàng Hải Việt Nam năm 2021 đã làm được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.


Bạn đang xem: Đại học hàng hải tp hcm

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học mặt hàng Hải việt nam năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học mặt hàng Hải việt nam năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học mặt hàng Hải vn năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học sản phẩm Hải việt nam - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.5
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Quản lý hàng hải A00; A01; C01; D01 24
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 7. Auto hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 22.4
8 7520122D106 8. Sản phẩm công nghệ tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Xây cất tàu & dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
11 7520103D109 11. Sản phẩm công nghệ & auto hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Chuyên môn cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ điện tử A00; A01; C01; D01 23.85
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 24.75
15 7520103D123 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 16. Máy & auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 21.35
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình xây dựng thủy A00; A01; C01; D01 14
18 7580203D111 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải A00; A01; C01; D01 17
19 7580201D112 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
20 7580205D113 20. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 14
21 7580201D127 21. Bản vẽ xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 14
22 7580201D130 22. Quản lý công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 19.5
23 7480201D114 23. Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.15
24 7480201D118 24. Technology phần mềm A00; A01; C01; D01 24.5
25 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00; A01; C01; D01 23.75
26 7520103D131 26. Làm chủ kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Chuyên môn môi trường A00; A01; D01; D07 20
28 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học A00; A01; D01; D07 14
29 7220201D124 29. Giờ Anh dịch vụ thương mại (TA thông số 2) D01; A01; D10; D14 34.75
30 7220201D125 30. Ngôn từ Anh (TA hệ số 2) D01; A01; D10; D14 34.25
31 7840104D401 31. Kinh tế tài chính vận cài đặt biển A00; A01; C01; D01 25.35
32 7840104D410 32. Kinh tế tài chính vận cài thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 33. Logistics & chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 34. Tài chính ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 35. Quản lí trị gớm doanh A00; A01; C01; D01 25
36 7340101D404 36. Quản lí trị tài chính kế toán A00; A01; C01; D01 24.5
37 7340101D411 37. Cai quản trị tài bao gồm ngân hàng A00; A01; C01; D01 24.4
38 7380101D120 38. Chính sách hàng hải A00; A01; C01; D01 23.65
39 7840104H401 39. Kinh tế tài chính vận tải biển lớn (CLC) A00; A01; C01; D01 23.35
40 7340120H402 40. Tài chính ngoại yêu đương (CLC) A00; A01; C01; D01 24.35
41 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19.5
42 7480201H114 42. Technology thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.75
43 7340101A403 43. Làm chủ kinh doanh & marketing (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24
44 7840104A408 44. Kinh tế tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.15
45 7340120A409 45. Kinh doanh quốc tế và Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.85
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển khơi (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
47 7840106S102 47. Khai thác máy tàu đại dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
học viên lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên

Xem thêm:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 22
2 7840106D102 2. Khai thác máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Thống trị hàng hải A00; A01; C01; D01 25
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 25
7 7520216D121 7. Tự động hóa hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 23
8 7520122D106 8. Vật dụng tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
11 7520103D109 11. Thứ & tự động hóa hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Nghệ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 24
14 7520103D122 14. Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 26
15 7520103D123 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22
16 7520103D128 16. Sản phẩm công nghệ & tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 21
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 18
18 7580203D111 18. Kỹ thuật bình yên hàng hải A00; A01; C01; D01 20
19 7580201D112 19. Xây dựng gia dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
20 7580205D113 20. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 18
21 7580201D127 21. Phong cách xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 18
22 7580201D130 22. Làm chủ công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 21.5
23 7480201D114 23. Technology thông tin A00; A01; C01; D01 26.5
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 25.2
25 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông media & mạng sản phẩm công nghệ tính A00; A01; C01; D01 24.5
26 7520103D131 26. Làm chủ kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Chuyên môn môi trường A00; A01; D01; D07 21
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 18
29 7520216H105 41. Điện auto công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19
30 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.5
31 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển lớn (Chọn) A00; A01; C01; D01 19
32 7840106S102 47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 18
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Hang nhì Viet nam 2021 đúng đắn nhất trên cialishhqq.com