Giá điện sinh hoạt năm 2018

Kingtek Solar update bảng giá năng lượng điện kinh doanh, sản xuất, ở 2019 mới nhất của cỗ công thương. Xung quanh ra, giá cài điện mặt trời của EVN, lịch sử dân tộc tăng giá năng lượng điện của Điện lực khu vực miền nam cũng được update trong nội dung bài viết này.

Bạn đã xem: Giá năng lượng điện sinh hoạt 2018

Các nội dung chính:

1. Bảng giá điện thêm vào 2019

2. Báo giá điện kinh doanh 2019

3. Bảng giá điện ở 2019

4. Lịch sử dân tộc tăng giá điện của EVN

5. Giá mua điện phương diện trời của EVN

6. Bảng phân chia các mốc giờ trong ngày

7. Đối tượng vận dụng giá năng lượng điện kinh doanh, sản xuất, làm việc 2018

1. Bảng giáđiện cung cấp 2018 với 2019

cơ chế giá năng lượng điện sản xuấtáp dụng theo các cấp năng lượng điện áp: cấp điện áp trường đoản cú 110 kV trở lên, cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, cấp cho điện áp tự 6 kV cho dưới 22 kV. Xem đưa ra tiết báo giá điện tiếp tế 2019 dưới đây:

*Cấp điện áp tự 110 kV trở lên

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá cung cấp điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.434

1.536

2

Giờ thấp điểm

884

970

3

Giờ cao điểm

2.570

2.759

*Cấp điện áp từ bỏ 22 kV cho dưới 110 kV

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá cung cấp điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.452

1.555

2

Giờ thấp điểm

918

1.007

3

Giờ cao điểm

2.673

2.871

*Cấp điện áp tự 6 kV đến dưới 22 kV

STT

Khung giờ

Giá phân phối điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.503

1.611

2

Giờ phải chăng điểm

953

1.044

3

Giờ cao điểm

2.759

2.964

*Cấp năng lượng điện áp dưới6 kV

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

1.572

1.685

2

Giờ thấp điểm

1.004

1.100

3

Giờ cao điểm

2.862

3.067

2. Bảng báo giá bánđiện marketing 2018 cùng 2019

*Cấp điện áp từ bỏ 22 kV trở lên

STT

Khung giờ

Giá cung cấp điện 2018 (đồng/kWh)

Giá chào bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

2.254

2.442

2

Giờ thấp điểm

1.256

1.361

3

Giờ cao điểm

3.923

4.251

*Cấp năng lượng điện áp từ bỏ 6 kV mang đến dưới 22 kV

STT

Khung giờ

Giá buôn bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá cung cấp điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

2.426

2.629

2

Giờ rẻ điểm

1.428

1.547

3

Giờ cao điểm

4.061

4.400

*Cấp điện áp dưới6 kV

STT

Khung giờ

Giá bán điện 2018 (đồng/kWh)

Giá buôn bán điện 2019 (đồng/kWh)

1

Giờ bình thường

2.461

2.666

2

Giờ thấp điểm

1.497

1.622

3

Giờ cao điểm

4.233

4.587

3. Bảng giáđiện làm việc 2018 với 2019

*Giá kinh doanh nhỏ điện sinh hoạt

Bậc

Kwh

Giá phân phối điện 2018 (đồng/kWh)

Giá phân phối điện 2019 (kWh)

1

Từ 0 - 50

1.549

1.678

2

Từ 51 - 100

1.600

1.734

3

Từ 101 - 200

1.858

2.014

4

Từ 201 - 300

2.340

2.536

5

Từ 301 - 400

2.615

2.834

6

Từ 401 trở lên

2.701

2.461

*Giá kinh doanh nhỏ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

STT

Đối tượng áp dụng

Giá buôn bán điện 2018

Giá bán điện 2019

1

Giá kinh doanh nhỏ điện sinh hoạt cần sử dụng công tơ thẻ trả trước

2.271

2.461

4. Lịch sử vẻ vang tăng giá năng lượng điện của EVN


Bạn đang xem: Giá điện sinh hoạt năm 2018

*

*

Xem thêm:

6. Giờ du lịch là gì? Giờ phải chăng điểm là gì? Cách nhận biết các khung giờ trong ngày

Giờ du lịch là khoảng thời hạn lượng điện năng tiêu thụ các nhất trong ngày. Giờ tốt điểm là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng thấp tuyệt nhất trong ngày. Dưới đó là bảng các mốc giờ cao điểm, tốt điểm, bình thường trong ngày từ thứ hai đến nhà nhật.

Từ thứ 2 đến thiết bị 7

Chủ nhật

4:00 - 9:30

Giờ Bình ThườngGiờ Bình Thường

9:30 - 11:30

Giờ Cao ĐiểmGiờ Cao Điểm

11:30 - 17:00

Giờ Bình ThườngGiờ Bình Thường

17:00 - 20:00

Giờ Cao ĐiểmGiờ Bình Thường

20:00 - 22:00

Giờ Bình ThườngGiờ Bình Thường

22:00 - 4:00

Giờ phải chăng ĐiểmGiờ tốt Điểm

Đối tượng vận dụng giá năng lượng điện sản xuất, gớm doanh, sinh hoạt 2019

Theo quy định của bộ công thương, giá năng lượng điện trong sản xuất, khiếp doanh, sinh hoạt nhưng Kingtek update trênsẽ vận dụng cho từngđối tượng thế thể. Bấm vào

*

giúp xem mình thuộc đối tượng người tiêu dùng nào nhé!

Trên đấy là thông tin cụ thể bảng giá bản lẻ điện 2018 sẽ được bộ công thương ký kết kết. Kingtek Solar đang luôn update thông tin giá chỉ điện nhỏ lẻ mới nhất lúc có thông tin thay đổi.