CẢNG VỤ HẢI PHÒNG

00:00 PROMOTE8.20119.168673.10HC44,45LHCHUA VESAI GONCTY CP HANG nhì VSICO00:00 PACIFIC EXPRESS8.20128.5311117HA17,19LHNAM HAIVUNG TAUCTY tnhh MOT THANH VIEN GEMADEPT HP01:30 APOLLO PACIFIC4.80101.982995.80CL15,18LHTHANG LONG GASTHAI BINHCTY trách nhiệm hữu hạn VTB CHAU A thai BINH DUONG02:00 DELTIC DOLPHIN4.60751545LHGREEN PORTINDONESIACTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET02:30 PEGASUS YOTTA8.20142.7013006HA17,19LHHAI ANCHINACTY CP CONTAINER cả nước VICONSHIP02:30 SKY VICTORIA8.10144.8312180HC36,45LHTAN VUCHINACTY tnhh DVHH NHAT THANG (SUNRISE)02:30 ASIAN ACE8.80175.5423395HP008,DV9,1224HPLHNAM hai DINH VUCHINACONG TY teo PHAN VAN TAI BIEN không đúng GON chi NHANH HP (SGS)03:00 BALTHASAR SCHULTE9.70261.0649856.90TC86,62,HC34LHHICTCHINAHAI VAN SHIPPING SERVICE CORPORATION04:00 VTT 823.8089.504323.90HC46LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY tnhh DVHH NHAT THANG (SUNRISE)04:30 SAN LORENZO9.4017221454DT,44,800KWLHTAN VUSINGAPORECTY tnhh MTV DICH VU CANG XANH04:30 PHUBAI PATTRA 16101.407177689,699LHEURO DINH VUTHAILANDCTY trách nhiệm hữu hạn DVHH DONG DUONG04:30 BAL STAR7127.909164689,699LHVIP GREEN PORTSAI GONCTY CPTM DUC THO05:00 QUANG nhị 262.6079.803061.30FRVAT CACHDIEN CONGCTY tnhh VAN TAI quang đãng HAI05:00 TIGER3.5088.303483LHHON DAUTND - THUY NGUYENCTY tnhh DVHH NHAT THANG (SUNRISE)06:00 AN TRUNG 1684.6079.203075LHTRANSVINASINGAPORECTY tnhh TM & VT QUOC TE EVERGREEN06:00 THIEN PHUC 17 (SB)2.5069.901948CTTLVCNAM DINHCTY CP VTB và DVHH NHAT PHAT06:00 VICTORIA 193.5091.945195HC44,46LHCHUA VEQUANG NINHCTY trách nhiệm hữu hạn PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET07:00 TAI STAR7.20199.9862487LHLAN HAJAPANCTY tnhh LE PHAM07:30 VIEN DONG 1513.301026966.70HC28,47LHDT BINH ANTHANH HOACTY tnhh PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET10:00 MINH tan 36 (SB)2.50723685VCDONG HAIHAI DUONGCTY trách nhiệm hữu hạn LOGISTICS QUOC TE XANHKế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:00 THANH LIEM 095.4078.703234VCTU LONGTLVCCTY trách nhiệm hữu hạn THANH LIEM
07:30 TAN CANG 102.6020.20LHHICTCANG 128CTY CP TM VA LOGISTICS A CHAU
07:30 CONG THANH 1792.5079.803064.80SCQUYNH CUBEN LAMCTY CP VAN TAI THINH THANH
12:30 CUU LONG GAS4.4095.502999CL15,18SCDAI HAITHANG LONG GASCTY CP VT DAU khi HA NOI (PV TRANS HA NOI)
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 HAI HA 6683.20793115LHTHAI BINHBEN LAMCTY trách nhiệm hữu hạn VT THUY BO nhì HA
01:30 HF SPIRIT8.10161.8518054HP008,DV9LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
01:30 PRIME.8.7014512599HA17,19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG nhị VSICO
01:30 VIMC PIONEER7.80120.849088HC34,36LHSAI GONTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG nhị CANG nhị PHONG (HAPAGENT)
02:30 HAI PHUONG SKY6.10924902HC28,47LHCHINAVAT CACHCTY CP DV dẻo LY HH SON DUONG
03:00 TAI STAR7.20199.9862487LHQUANG NINHLAN HACTY trách nhiệm hữu hạn LE PHAM
04:00 HE YUAN 18.90135.5611386689,699LHHONG KONGNAM HAICTY trách nhiệm hữu hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
04:30 BRIGHTON8.80293.2072982TC86,62,DTLHUSAHICTCN CTY tnhh GNHH mèo TUONG
05:30 GRAND POWER9181.7619308HP008,DV9,970KWLHMALAYSIAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER việt nam VICONSHIP
05:30 GSS YANGON8.50166.6718421DT,36LHSINGAPORETAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG nhì CANG hai PHONG (HAPAGENT)
05:30 RAYONG CHEMI8123.1712497689,699LHTAIWANEURO DINH VUCTY trách nhiệm hữu hạn DVHH DONG DUONG
05:30 SOL PROMISE9.25182.5223845699,TP3,1280HPLHHONG KONGNAM nhị DINH VUCTY CP CANG NAM nhị DINH VU
05:30 TM nhị HA 5885.20106.554928689,BD2LHTHAI BINH19 - 9CTY trách nhiệm hữu hạn VT THUY BO hai HA
06:00 CHARLENE5.50169.9028249LHCHINADT phái nam TRIEUCTY tnhh DVHH MINH LONG
06:00 CUU LONG GAS4.8095.502999CL15,18LHTHAI BINHDAI HAICTY CP VT DAU khi HA NOI (PV TRANS HA NOI)
07:30 DANUM 1758.50154.4916372.40DT,44LHCHINATAN VUS5 VIET nam LTD - hai PHONG BRANCH
07:30 VIRA BHUM9.10194.9331300HA35,TP2,3LHINDIANAM DINH VUS5 VIET phái nam LTD - nhì PHONG BRANCH
09:00 NAM PHAT STAR2.8079.903084LHQUANG NINHTLVCCTY tnhh TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 SITC TOKUYAMA8.4014112327689,BD2LHCHINATAN CANG 189SITC VIETNAM
09:30 TRONG TRUNG 1894.8083.903055.70BD2LHDUNG QUATK99CTY CPTM DUC THO
09:30 PREMIER8.50143.8012473HA17,19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG nhì VSICO
09:30 MILD CHORUS8.10147.9013293.80HA17,19LHHONG KONGNAM nhị DINH VUCTY CP CANG NAM nhị DINH VU
11:00 LONG HUNG 1 (SB)1.2057.501312NTSAI GONBACH DANGCTY trách nhiệm hữu hạn DV VT LONG HUNG
11:30 SINOKOR HONGKONG7.90161.9017468DT,36LHHONG KONGDINH VUCTY trách nhiệm hữu hạn MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
12:00 NAM SON 68 (SB)5.5079.864398.60LHLONG ANHOANG DIEUCTY trách nhiệm hữu hạn MTV VAN TAI THUY GIA DUC
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

05:00 HIEP HUNG 955.2078.633230FRDIEN CONGBEN KIEN
06:00 MINH HANG 262 (SB)2.2088.204321.40CTTHANH HOAHAI DUONG
04:30 MANH THANG 69 (SB)5.2079.803449.90LHCHINFONDA NANG
05:00 THANG LOI 274.8074.853148LHGIA DUCTHANH HOA
06:00 HAI MINH 08 (SB)3.80721818.80LHGIA DUCQUANG BINH
09:00 THANH PHONG 28 (SB)4.2072.903111LHVUNG TAUHAI DUONG
06:30 QN-8858 (SB)3.3079.902557SCDA BACQUANG BINH
08:00 TRUONG AN PHU 464.20732169.60LHHOANG THACHQUANG NAM
10:00 TIEN DAT 362.40702258LHHAI DUONGQUANG NINH
DMCA.com Protection Status