PHỔ ĐIỂM KHỐI A NĂM 2016

Sở Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra công bố phổ điểm những môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống cuội nguồn A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh ĐK xét tuyển vào ĐH, CD (thi trên 70 các thi bởi vì trường ĐH công ty trì) nhằm các ngôi trường và thí sinh xem thêm trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.

Bạn đang xem: Phổ điểm khối a năm 2016


Kết quả cho thấy thêm trừ các kăn năn thi D, D1 có điểm vừa đủ bên dưới 15, khối C gồm điểm vừa đủ xê dịch 15, những kăn năn thi còn lại đều sở hữu điểm mức độ vừa phải bên trên 15. Như vậy là do phổ điểm những môn thoải mái và tự nhiên như Toán thù, Lý, Hóa lệch về phía điểm trên cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm phải chăng. Các con đường cong phổ điểm khôn xiết rất nhiều, không dốc tạo thành ĐK dễ dàng cho các trường xác định điểm trúng tuyển chọn tương xứng cùng với chỉ tiêu của mình.

I. Phổ điểm những môn thi của thí sinch tại 70 nhiều thi vì chưng trường ĐH chủ trì

1. Môn Toán

Tổng số bài thi có ĐK ĐH,CĐ - Toán569 681
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài bác đạt tới cao nhất8
Số bài xích đạt trong vòng 9-105 438(chiếm 0.95%)
Điểm trung bình5.02
Trung vị5.25
Điểm có rất nhiều nhất6.25

 

*

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài thi bao gồm ĐK ĐH,CĐ - Ngữ văn554 861
Mức điểm trên cao nhất9.5
Số bài bác đạt tới mức cao nhất14
Số bài xích đạt trong vòng 9-10434 (chỉ chiếm 0.08%)
Điểm trung bình5.15
Trung vị5.25
Điểm có tương đối nhiều nhất5.00

*

3.

Xem thêm:

Môn Lịch sử

Tổng số bài thi gồm đăng ký ĐH,CĐ - Lịch sử87 376
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt tới mức cao nhất5
Số bài bác đạt trong khoảng 9-10877chiếm 1.00%)
Điểm trung bình4.32
Trung vị4.25
Điểm có nhiều nhất3.00

*

4. Môn Địa lí

Tổng số bài bác thi tất cả đăng ký ĐH,CĐ - Địa lí191 810
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài bác đạt mức cao nhất9
Số bài bác đạt trong khoảng 9-102 425 (chiếm 1.26%)
Điểm trung bình5.27
Trung vị5.25
Điểm có rất nhiều nhất5.00

*

5. Môn Vật lí

Tổng số bài xích thi bao gồm đăng ký ĐH,CĐ - Vật lí341 982
Mức điểm trên cao nhất10
Số bài bác đạt tới cao nhất14
Số bài xích đạt trong tầm 9-102 516(chiếm 0.74%)
Điểm trung bình6.02
Trung vị6.20
Điểm có tương đối nhiều nhất6.60

*

6. Môn Hóa học

Tổng số bài xích thi tất cả ĐK ĐH,CĐ - Hóa học313 317
Mức điểm cao nhất10
Số bài bác đạt tới cao nhất15
Số bài xích đạt trong vòng 9-101 479 (chỉ chiếm 0.47%)
Điểm trung bình5.48
Trung vị5.40
Điểm có không ít nhất5.40

*

7. Môn Sinh học

Tổng số bài xích thi gồm ĐK ĐH,CĐ - Sinch học108 705
Mức điểm cao nhất10
Số bài xích đạt mức cao nhất6
Số bài bác đạt trong khoảng 9-10971 (chiếm phần 0.89%)
Điểm trung bình5.26
Trung vị5.20
Điểm có tương đối nhiều nhất4.40

*

8. Môn Tiếng Anh

Tổng số bài bác thi có ĐK ĐH,CĐ - Tiếng Anh472 000
Mức điểm cao nhất10
Số bài đạt mức cao nhất10
Số bài bác đạt trong khoảng 9-102 444(chiếm phần 0.52%)
Điểm trung bình3.48
Trung vị3.00
Điểm có rất nhiều nhất2.40

*

II. Phổ điểm những khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi trên 70 nhiều thi vì ngôi trường ĐH chủ trì