Phổ Điểm Thi Đại Học 2016

Phổ điểm của các môn thi THPT non sông và những khối thi A, A1, B, C, D, D1 vào kì xét tuyển chọn Đại học, cđ năm năm nhâm thìn vừa được bộ Giáo dục và Đào chế tạo ra công bố.

Bạn đang xem: Phổ điểm thi đại học 2016

*

Nhằm giúp cho thí sinh và nhà trường tham khảo, Bộ giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi với phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đk xét tuyển vào Đại học, cao đẳng (thi tại 70 nhiều thi vì chưng trường ĐH công ty trì).

Đánh gia sơ sài phổ điểm các khối thi

Kết quả cho biết trừ các khối thi D, D1 tất cả điểm trung bình dưới 15, khối C tất cả điểm trung bình dao động 15, các khối thi còn lại đều sở hữu điểm trung bình trên 15.

Xem thêm:

Điều này là vì phổ điểm các môn thoải mái và tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm trên cao còn phổ điểm của môn tiếng Anh lệch về phía điểm thấp.

Các đường cong phổ điểm khôn cùng đều, ko dốc tạo nên điều kiện dễ dãi cho những trường khẳng định điểm trúng tuyển phù hợp với tiêu chí của mình.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia của thí sinh tại 70 nhiều thi.

Môn Toán

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ – Toán: 569 681

Mức điểm trên cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 8

Số bài bác đạt trong vòng 9-10: 5 438 (chiếm 0.95%)

Điểm trung bình: 5.02

Trung vị: 5.25

Điểm có khá nhiều nhất: 6.25

 

*

Môn Ngữ văn

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ – Ngữ văn: 554 861

Mức điểm trên cao nhất: 9.5

Số bài đạt tới cao nhất: 14

Số bài bác đạt trong khoảng 9-10: 434 (chiếm 0.08%)

Điểm trung bình: 5.15

Trung vị: 5.25

Điểm có nhiều nhất: 5.00

 

*

Môn lịch sử

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ – định kỳ sử: 87 376

Mức điểm trên cao nhất: 10

Số bài đạt tới cao nhất: 5

Số bài bác đạt trong vòng 9-10: 877 (chiếm 1.00%)

Điểm trung bình: 4.32

Trung vị: 4.25

Điểm có rất nhiều nhất: 3.00

*

Môn Địa lí

Tổng số bài thi có đk ĐH,CĐ – Địa lí: 191 810

Mức điểm trên cao nhất: 10

Số bài đạt tới cao nhất: 9

Số bài bác đạt trong khoảng 9-10: 2 425 (chiếm 1.26%)

Điểm trung bình: 5.27

Trung vị: 5.25

Điểm có nhiều nhất: 5.00

*

Môn vật lí

Tổng số bài bác thi có đăng ký ĐH,CĐ – đồ lí: 341 982

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt tới cao nhất: 14

Số bài xích đạt trong vòng 9-10: 2 516 (chiếm 0.74%)

Điểm trung bình: 6.02

Trung vị: 6.20

Điểm có tương đối nhiều nhất: 6.60

*

Môn Hóa học

Tổng số bài xích thi có đk ĐH,CĐ – Hóa học: 313 317

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt tới mức cao nhất: 15

Số bài bác đạt trong vòng 9-10: 1 479 (chiếm 0.47%)

Điểm trung bình: 5.48

Trung vị: 5.40

Điểm có rất nhiều nhất: 5.40

*

Môn Sinh học

Tổng số bài xích thi có đăng ký ĐH,CĐ – Sinh học: 108 705

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt tới mức cao nhất: 6

Số bài bác đạt trong khoảng 9-10: 971 (chiếm 0.89%)

Điểm trung bình: 5.26

Trung vị: 5.20

Điểm có rất nhiều nhất: 4.40

 

*

Môn giờ Anh

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – tiếng Anh: 472 000

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt tới cao nhất: 10

Số bài bác đạt trong tầm 9-10: 2 444 (chiếm 0,52%)

Điểm trung bình: 3.48

Trung vị: 3.00

Điểm có không ít nhất: 2.40

*

Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi trên 70 cụm thi vì trường ĐH chủ trì

Phổ điểm những môn thi và các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đk xét tuyển Đại học, cđ năm 2016: