BÍ ẨN VỀ “ĐẠI CA CỦA CÁC ĐẠI CA” SÀI GÒN XƯA

chế độ sư việt nam » tin tức » Đời sống - làng mạc hội » lao lý - Đời sinh sống » Dọc con đường tố tụng » hồ sơ - tư liệu » hồ sơ - tứ liệu » clip
vào cuu1ed9c u0111u1eddi tru00f9m xu00e3 hu1ed9i u0111en Nu0103m Cam, khu00f4ng thu1ec3 khu00f4ng ku1ec3 u0111u1ebfn Lu00e2m "Chu00edn ngu00f3n".

Bạn đang xem: Bí ẩn về “đại ca của các đại ca” sài gòn xưa

Lu00e2m u0111u00e3 tu1eebng u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam giu00fap u0111u1ee1, nhu01b0ng vu1edbi Lu00e2m, Nu0103m Cam chu1ec9 lu00e0 u201ctu00e0 lu1ecdtu201d ngu1ed3i gu00e1c su00f2ng bu00e0i. Gu00e3 u0111u00e0n em ton hu00f3t Su00e1u u0110u01b0u1ee3c xuu1ea5t hiu1ec7n khu00e1 lu00e2u tru00ean chu1ed1n giang hu1ed3 nhu01b0ng chu01b0a tu1eebng tu1ea1o du1ef1ng u0111u01b0u1ee3c tu00ean tuu1ed5i, su1ed1 mu00e1 nhu01b0 Nu0103m Cam. Vu1ed1n lu00e0 hu1ea1 su0129 quan tiền cu01a1 khu00ed hu1ea3i quu00e2n chu1ebf u0111u1ed9 cu0169, giu1edd Su00e1u lu00e0 chu1ee7 mu1ed9t khu00e1ch su1ea1n nhu1ecf gu1ea7n ngu00e3 tu01b0 Phu00fa Nhuu1eadn nhu01b0ng luu00f4n muu1ed1n tru1edf thu00e0nh mu1ed9t u00f4ng tru00f9m tu1ea7m cu1ee1 nhu01b0 Nu0103m Cam. Gu00e3 nu1eb7ng u01b0u1edbc chu1eebng mu1ed9t tu1ea1 vu1edbi mu00e1i tu00f3c u0111inh vu00e0 gu01b0u01a1ng mu1eb7t nung nu00fac mu1ee1. Tuy khổng lồ xu00e1c nhu01b0ng tu00ednh cu00e1ch thu00ec nhu00e1t hu01a1n thu1ecf vu00e0 ngớ ngẩn hu01a1n cu00e0 cuu1ed1ng, Su00e1u u0110u01b0u1ee3c vu1eabn cu1ee9 lao vu00e0o cuu1ed9c tranh giu00e0nh thu1ebf lu1ef1c giang hu1ed3. Gu00e3 nghu0129 ru1eb1ng, Nu0103m Cam u0111i u0111u01b0u1eddng tu1eaft u0111u1ec3 tru1edf thu00e0nh u00f4ng tru00f9m thu00ec gu00e3 cu0169ng du01b0 su1ee9c u0111u1ec3 tu00ecm ra lu1ed1i u0111i tu1eaft chu1eb3ng khu00e1c gu00ec, cu00f3 thu1ec3 cu00f2n cấp tốc hu01a1n. Trong thu1eddi buu1ed5i giang hu1ed3 nhiu1ec5u lou1ea1n, Su00e1u cu0169ng biu1ebft tu00ecm cho mu00ecnh mu1ed9t cu00e2y cu1ed5 thu1ee5 khu00e1c lu00e0 Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d u0111u1ec3 du1ef1a du1eabm. Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d lu00e0 tay giang hu1ed3 khu00e9t tiu1ebfng thu1eddi u0110u1ea1i Cathay, sau thời điểm ra tu00f9 vu00e0o tu1ed9i, giu1edd hu1eafn thu1ea5t thu1ebf kiu1ebfm su1ed1ng bu1eb1ng nghu1ec1 bu00e1n thuu1ed1c tu00e2y su1ed1ng qua ngu00e0y. Vu00ec vu1eady, Su00e1u tu00f4n su00f9ng Lu00e2m nhu01b0 ku1ebb buu1ed3n ngu1ee7 gu1eb7p chiu1ebfu manh. Hai ngu01b0u1eddi bu1eaft tay hu1ee3p tu00e1c lu00e0m u0103n. Lu00e2m thu01b0u1eddng lui tu1edbi khu00e1ch su1ea1n Su01a1n Lu00e2m cu1ee7a Su00e1u vu00e0 cu1ea7n gu00ec u0111u01b0u1ee3c u0111u00e3i u0111u1ea5y nhu01b0 thu01b0u1ee3ng khu00e1ch. u0110u1ed5i lu1ea1i, Su00e1u nhu1edd bu00f3ng u201csu1ed1 mu00e1u201d cu1ee7a Lu00e2m mu00e0 u0111i khu1eafp nu01a1i hu00f9 dou1ea1 thiu00ean hu1ea1. Thu1eeba hiu1ec3u mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a Su00e1u nu00ean Lu00e2m tu1ec9nh bu01a1 thu1ecd lu00e3nh nhu1eefng gu00ec y mang đến lu00e0 xu1ee9ng u0111u00e1ng vu1edbi tu1ea7m cu1ee1 u0111u00e0n anh cu1ee7a mu00ecnh. Su00e1u u0110u01b0u1ee3c u0111u01b0a Lu00e2m u0111u1ebfn cu00e1c nhu00e0 hu00e0ng bia u00f4m, vu0169 tru01b0u1eddng, giu1edbi thiu1ec7u lu00e0 u201cu00f4ng anh u0111u1ee1 u0111u1ea7uu201d. Du00f9 u0111u01b0u1ee3c thu1ecd lu00e3nh nhu01b0 thu01b0u1ee3ng khu00e1ch nhu01b0ng thu00e2m tu00e2m Lu00e2m vu1ed1n lu00e0 ku1ebb hu1eb9p hu00f2i, lu1ea1i hay mu00e1ch lu1ebbo. Nhu00e2n lu00fac Su00e1u vu1eafng nhu00e0, Lu00e2m giu1edf tru00f2 cu01b0a cu1ea9m u201cngu01b0u1eddi u0111u1eb9p mu1ed9t mu1eaftu201d vu1ed1n lu00e0 vu1ee3 cu1ee7a Su00e1u, mu1ed9t tu00fa bu00e0 chuyu00ean cung cu1ea5p gu00e1i thu01b0u1ee3ng hu1ea1ng mang đến cu00e1c du1ecbch vu1ee5 sextour Nam-Bu1eafc vu00e0 quu1ed1c tu1ebf. Lu00e2m nu00f3i xu1ea5u Su00e1u u0111u1ee7 kiu1ec3u, nu00e0o lu00e0 u201cmu00ea gu00e1i bu1ecf vu1ee3u201d nu00e0o lu00e0 u201cthiu1ebfu tru00e1ch nhiu1ec7mu201d, ku00e8m theo lu00e0 su1ef1 tu00e2ng bu1ed1c ngu1ee3i khen u0111u1ee9c tu00ednh cu1ee7a ngu01b0u1eddi phu1ee5 nu1eef nu00e0y. Nu00e0o du00e8, mu1ee5 vu1ee3 cu1ee7a Su00e1u tiu1ebft hu1ea1nh hu01a1n Lu00e2m nghu0129, mu00e1ch lu1ea1i tou00e0n bu1ed9 vu1edbi chu1ed3ng. Su00e1u tu1ee9c nu1ed5 mu1eaft vu00e0 lu1eadp tu1ee9c cu1eaft ngang mu1ecdi quan liêu hu1ec7 vu1edbi u201cu0111u00e0n anhu201d Lu00e2m, tu1ed1ng khu1ee9 gu00e3 ra khu1ecfi nhu00e0. Tru1ea3 thu00f9 Lu00e2m thu00ec Su00e1u chu01b0a u0111u1ee7 su1ed1 mu00e1 u0111u1ec3 lu00e0m, hu1eafn u0111u1ed9ng nu00e3o, lu00ea tu1ea5m thu00e2n gu1ea7n mu1ed9t tu1ea1 u0111u1ebfn mu00e1ch chuyu1ec7n Lu00e2m nu00f3i xu1ea5u Nu0103m Cam vào giu1edbi giang hu1ed3. Nu0103m Cam chu01b0a hiu1ec3u ru00f5 cu00e2u chuyu1ec7n nhu01b0ng nghe nhu1eefng lu1eddi mu00e1ch lu1ebbo cu1ee7a Su00e1u khiu1ebfn cu1ee5c tu1ee9c u0111u00e3 du00e2ng lu00ean tu1edbi ngang cu1ed5 hu1ecdng. Cu00f3 u0111iu1ec1u, muu1ed1n lu00e0m gu00ec phu1ea3i chu1edd thu1eddi cu01a1, y chu1eedi thu1ea7m: u201cM. Mu00e0y, Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d, tao giu00fap mu00e0y chu1ee9 u0111u00e2u cu00f3 chu1ecdc ghu1eb9o gu00ec mu00e0y, u0111u00f3 lu00e0 tu1ea1i mu00e0y tu1ef1 tu00ecm bé u0111u01b0u1eddng chu1ebftu201d. Nu0103m Cam nghu0129 vu00e0 mu1ec9m cu01b0u1eddi cu1ea3m u01a1n Su00e1u u0110u01b0u1ee3c. Buu1ed5i tu1ed1i Kim Anh du1eabn Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d tu1edbi gu1eb7p Nu0103m Cam.

Xem thêm: Vụ Án Hồ Duy HảI: LuậT Sư Cung CấP BằNg ChứNg NgoạI PhạM MớI — TiếNg ViệT

Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d cu00f3 lu1ebd lu00e0 tu00ean du u0111u00e3ng cu00f3 tu00ean tuu1ed5i mu00e0 Nu0103m Cam ghu00e9t nhu1ea5t tru00ean u0111u1eddi. Vào giu1edbi giang hu1ed3 nhì ku1ebb giu1ed1ng nhau, chu1eb3ng ai hu1ea1i u0111u01b0u1ee3c ai vu00e0 u00edt cu00f3 thu1ec3 hu00f2a hu1ee3p vu1edbi nhau. Nu0103m Cam khu00f4ng u01b0a Bu00ecnh u201ckiu1ec3mu201d cu00f3 lu1ebd vu00ec nhu01b0 vu1eady chu1ee9 khu00f4ng hu1eb3n vày Bu00ecnh tu1eebng xu1ea5c lu00e1o vu1edbi mu00ecnh vu00e0 nam nhi y. Cu00e2u chuyu1ec7n thu1eadt tru00f9ng hu1ee3p khi Bu00ecnh gu1eb7p Nu0103m Cam chu1ec9 u0111u1ec3 tu00e2u chuyu1ec7n Lu00e2m nu00f3i xu1ea5u y. Nu0103m Cam vu1edd tu1ecf ngu1ea1c nhiu00ean vào lu00fac lu1eeda giu1eadn u0111u00e3 bu1ed1c u0111u00f9ng u0111u00f9ng. Bu00ecnh cu1ed1 tu1ea1o ra vu1ebb chu00ednh tru1ef1c, cu00f4ng bu1eb1ng: u201cEm u0111u00e2u biu1ebft, cu00f3 u0111iu1ec1u tru00e1ch nhiu1ec7m u0111u00e0n em thu00ec phu1ea3i bu00e1o đến anh thu00f4i!u201d. Nu0103m Cam vu1eeba nu00f3i lu1eddi cu1ea3m u01a1n vu1eeba tu1ee9c thu1ea7m vào bu1ee5ng. Lu00e0m sao y khu00f4ng u0111ou00e1n ra mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a Bu00ecnh, gu00e3 giang hu1ed3 tru1ebb tuu1ed5i nu00e0y cu1ee9 nghu0129 nhu1eefng tru00f2 lu00e1u cu00e1 u1ea5y cu00f3 thu1ec3 qua mu1eb7t u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam. Nhu01b0ng, du00f9 thu1ebf nu00e0o u0111i nu1eefa, ku1ebb du00e1m vuu1ed1t ru00e2u hu00f9m, su1ebd phu1ea3i tru1ea3 giu00e1 u0111u1eaft, du00f9 u0111u00f3 cu00f3 lu00e0 Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d. u201cThu1eb1ng cu1edd bu1ea1c, cu00f3 gu00ec mu00e0 xun xoeu201d Nu0103m Cam vu00e0 Lu00e2m tru01b0u1edbc 1975 lu00e0 bu1ea1n vu1edbi nhau. Sau u0111u00f3, Lu00e2m khu00f3 khu0103n, Nu0103m Cam tu1ea1o u0111iu1ec1u kiu1ec7n cho Lu00e2m cu00f3 phu1ea7n hu00f9n bu00e1n u0111u1ed3 u0111iu1ec7n tu1eed vu1edbi Mu01b0u1eddi u0110en u1edf chu1ee3 tru1eddi Hu00f9ynh Thu00fac Khu00e1ng. Thu00e2m u00fd cu1ee7a Nu0103m Cam lu00e0 buu1ed9c ku1ebb cu00f3 u201csu1ed1 mu00e1u201d nhu01b0 Lu00e2m phu1ea3i nu1eb1m du01b0u1edbi tru01b0u1edbng cu1ee7a mu00ecnh. Buu00f4n bu00e1n u0111u01b0u1ee3c thu1eddi gian ngu1eafn, u0111u00f4i bu00ean cu00e3i nhau, khu00f4ng lu00e0m u0103n chung nu1eefa. Lu00e2m buu00f4n bu00e1n thuu1ed1c tu00e2y u1edf quu1eadn 10, vị u0111u1ed1 ku1ef5, chu1eedi xiu00ean xu1ecf Mu01b0u1eddi u0110en du1ef1a bu00f3ng Nu0103m Cam. Tu00ecnh nghu0129a bằng hữu giu1eefa Lu00e2m vu00e0 Nu0103m Cam bu1eaft u0111u1ea7u ru1ea1n nu1ee9t. Sau thu1eddi gian nu00e0y Lu00e2m chu01a1i thu00e2n vu1edbi Minh Samasa, tru00f9m xu00e3 hu1ed9i u0111en u1edf cu1ea3ng cu00e1 Vu0169ng Tu00e0u nu00ean coi Nu0103m Cam chu1eb3ng u201csu1ed1 mu00e1u201d gu00ec. Nhu01b0ng cu0103n nguyu00ean khu00f4ng phu1ea3i bu1eaft nguu1ed3n tu1eeb nhu1eefng viu1ec7c lu1eb7t vu1eb7t u0111u00f3. Cu00f3 lu1ea7n Lu00e2m ru1ee7 Nu0103m Cam u0111i uu1ed1ng bia u1edf nhu00e0 hu00e0ng karaoke tru00ean u0111u01b0u1eddng Tru1ea7n Hu01b0ng u0110u1ea1o, quu1eadn 5. Thu1ea5y u0111u00e0n em tru1ecbnh tru1ecdng mu1eddi Nu0103m Cam uu1ed1ng bia, Lu00e2m chu1eedi thu1ec1: u201cu0110u2026 mu1eb9 bu1ecdn bu00e2y, nu00f3 lu00e0 thu1eb1ng cu1edd bu1ea1c chu1ee9 lu00e0 gu00ec mu00e0 tu1ee5i bu00e2y xun xoe nu00f3u201d. Nu0103m Cam giu1eadn u0111u1ecf mu1eb7t. Lu00e2m tu1ecf ra khinh bu1ec9 Nu0103m Cam tru01b0u1edbc mu1eb7t khu00e1 nhiu1ec1u u201cdu00e2n chu01a1iu201d cu0169 cu0169ng nhu01b0 mu1edbi. u201cThu1eb1ng Nu0103m Cam thu1eddi anh u0110u1ea1i Cathay chu1ec9 lu00e0 u201ctu00e0 lu1ecdtu201d ngu1ed3i gu00e1c su00f2ng bu00e0i bu00ean quu1eadn 4, hu1ecdc hu00e0nh chu1eb3ng ra sao, u201csu1ed1 mu00e1u201d nu1ed7i gu00ecu2026u201d. (Cu00f2n nu1eefa) Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN